Čeština English Deutsch

Slovníček pojmů

ŠAMPIONÁTY


  • ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION – pro přiznání titulu je nutné získat 3x CAJC, nebo 2x CAJC a x CAC do věku 24 měsíců, minimálně od dvou rozhodčích.

  • ČESKÝ ŠAMPION – pro přiznání je nutné získat 4x CAC (minimálně 2x na mezinárodní výstavě), nejméně od dvou rozhodčích. Mezi získáním prvního a posledního uplatňovaného CAC musí být minimálně jeden rok. Při uznání tohoto titulu je možné použít i ocenění Res.CAC, pokud byl pes, který získal CAC, v době výstavy již uznaným šampionem ČR.

  • ČESKÝ GRAND ŠAMPION – pro uznání tohoto titulu musí pes získat 3x CAC ve třídě vítězů nebo šampionu (min. 1x na mezinárodní výstavě), a to min. od dvou rozhodčích. Pes musí mít v době získání prvního CAC již přiznaný titul český šampion.

  • ČESKÝ VETERÁN ŠAMPION – je nutné získat 3x známku V1 ve třídě veteránů, minimálně 1 na mezinárodní výstavě, min. od dvou rozhodčích.

  • ŠAMPION ČMKU – udělení titulu je podmíněno získáním 4x CAC ČMKU min. od dvou rozhodčích, min. na dvou mezinárodních výstavách, v časovém rozmezí nejméně 1 rok.

  • MEZINÁRODNÍ ŠAMPION – Pes musí získat v rozmezí minimálně jednoho roku 4x CACIB od min. tří rozhodčích, nejméně ve třech různých zemích.